Prierez UI/UX tvorbou pre herné projekty (PC, tablet, XBOX 360), 3D interaktívne prezentácie, elektronické manuály, online a VR riešenia technicky náročných produktov, prevažne pre B2B klientov. Príklady návrhov užívateľského rozhrania a jeho štruktúry, konkrétneho vizuálu ovládacích prvkov, nosičov, ikoniek a buttonov sú doplnené o grafické templaty aplikácií a programov s výstupom na rozličných platformách (mobile, tablet, web, desktop, AR/VR, hololens, leap motion, interactive kiosk).

UI_24_iconUI_23_iconUI_22_iconUI_21_iconUI_20_iconUI_19_iconUI_18_iconUI_17_iconUI_16_iconUI_15_iconUI_14_iconUI_13_iconUI_12_iconUI_11_iconUI_10_iconUI_09_iconUI_08_iconUI_07_iconUI_06_iconUI_05_iconUI_04_iconUI_03_iconUI_02_iconUI_01_icon