"Mišmaš" selekcia prác z viacerých oblastí grafického designu, podľa finálneho zacielenia daného produktu. Prevládajú ukážky printov v podobe samostatných projektov, či ako súčasť väčších celkov, rozsiahlejšej alebo parciálnej podpory marketingu. Popri výročných správach, viacjazyčných manuáloch, komplexných prebalových riešeniach, salesfoldroch, brožúrach, inzerciách, letákoch a ďalších, nájdete tu aj náhľady prezentácií, web-layoutov, online konceptov a pod.

design_48_icondesign_47_icondesign_46_icondesign_45_icondesign_44_icondesign_43_icondesign_42_icondesign_41_icondesign_40_icondesign_39_icondesign_38_icondesign_37_icondesign_36_icondesign_35_icondesign_34_icondesign_33_icondesign_32_icondesign_31_icondesign_30_icondesign_29_icondesign_28_icondesign_27_icondesign_26_icondesign_25_icondesign_24_icondesign_23_icondesign_22_icondesign_21_icondesign_20_icondesign_19_icondesign_18_icondesign_17_icondesign_16_icondesign_15_icondesign_14_icondesign_13_icondesign_12_icondesign_11_icondesign_10_icondesign_09_icondesign_08_icondesign_07_icondesign_06_icondesign_05_icondesign_04_icondesign_03_icondesign_02_icondesign_01_icon